Bespreek met Alda via telefoon of e-mail wat er nodig is op de locatie waar Alda optreedt. Binnen of buiten, aantal vierkante meters, etc. Bel 's avonds nummer 0492-319380 of mail naar info@aldaloeffen.nl.


aldaloeffen
aldaloeffen
aldaloeffen
aldaloeffen